מגזין משפחה חולל שערוריה בשבוע שעבר כשעורכיו בחרו לטשטש את פני הנשים בתמונה משחרור מחנה ההשמדה אושוויץ. אנשים ונשים רבים מרחבי העולם הזדעזעו מהיחס המזלזל לנצולות שואה, וממחיית זכרונן מההסטוריה.
אך מחיקה של נשים היא עניין שבשגרה בכלי התקשורת החרדים. למעשה, היא רק חלק קטן ממאבק גדול בהרבה שמתחולל בימים אלו סביב רצונן של נשים רבות להראות, להישמע, ולזכות לייצוג הוגן במרחב הציבורי ובפוליטיקה.Publication removes realtors imageמחיקת פניהן של הנשים מהמרחב הציבורי החלה בקהילות חרדיות בדלניות, אך התפשטה בשני העשורים האחרונים כמעט לכל הפרסומים החרדיים.

Continue reading

I didn’t think I still had to do this, but… The idea that because I am not Haredi I cannot/should not speak out against erasing women is ridiculous. I am a Jew. Born and raised in Lakewood, NJ, thank you very much.

I recall when Jews were Jews, not Haredi, Dati Leumi, Open Orthodox, Ultra Orthodox, Modren Orthodox etc. We all said Good Shabbes to one another on or way to shul — even the Conservative and Reform(!) Jews. I recall when people respected one another – even when they didn’t agree, even when they lived differently.

I recall the two bakeries we all used together. The lines we stood on and the papers we bought — none of which treated women as pariahs. Continue reading

An army vehicle was stoned Monday by extremist Haredim in Beit Shemesh. The soldier hit a pole and was taken to the hospital.

In response, it was decided to have a demonstration at the corner where he had been stoned in the Ramat Beit Shemesh neighborhood. We gathered. We sang Hatikva. Some waved flags, I Facebook-lived.

Early on at the demonstration. (Menachem Lipkin)

Continue reading

Both the Orthodox Union and the Rabbinical Council of America position themselves as rabbinic leadership for (at least) the Orthodox community in the United States. Both maintain that a key component of the Orthodox community is “listening to the rabbis.” Both have condemned in no uncertain terms the concept of Orthodox women clergy, and both have emphasized the vital position and importance of Jewish women in the community.

It baffles me, therefore, that neither the OU nor the RCA has taken a stand against the damaging practice of removing Jewish women and girls from publications that is taking over Orthodox society.

This practice began in the most insular Orthodox communities over the past two decades, and has now become the dominant practice of Orthodox publications, to the great dismay of Orthodox women everywhere.

Continue reading